foto Oscar Llopis Corcoles
OSCAR LLOPIS CORCOLES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Departamento de Dirección de Empresas Facultad de Economía Despacho 3F11
(9638) 28407
Biografia

Oscar Llopis és Professor Titular al Departament de Direcció d' Empreses de la Universitat de València. Anteriorment, va ser Ajudant Doctor en la Rennes School of Business, Investigador postdoctoral en la Universitat de Bordeus, i estudiant de doctorat en INGENIO (CSIC-UPV) . Les seues principals àrees d'investigació se centren en els processos associats amb la gestió del coneixement en contextos públics i privats, abordat des de distints àmbits. També analitza els processos de gestió de la innovació, la compartición de coneixement, la ciència ciudadana i la presa de riscos dins de les organitzacions com a font d'innovació. Les seues investigacions han sigut publicades en revistes de reconegut prestigi, com ara Research Policy, R&D Management o European Management Journal. Està involucrat activament en la comunitat científica per mitjà de la seua participació habitual en congressos internacionals. Ha realitzat estades d'investigació en la Copenhagen Business School, la Universitat de Pisa i la Universitat de Göteborg, i ha participat en diversos projectes d'investigació competitius.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. 3F11
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. 3F11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes d' investigació