foto Patricia Llopis Nadal
PATRICIA LLOPIS NADAL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Despacho 3C11
(9616) 25288
Biografia

Patricia Llopis Nadal és Professora Contractada Doctora de Dret Processal a la Universitat de València. En esta institució realitzà els seus estudis de Llicenciatura en Dret (2012), de Màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea (2014) i de Doctorat en Ciències Jurídiques amb Menció Internacional (2017), obtenint als tres graus el Premi Extraordinari i la Beca per a la Promoció de la Excel·lència Acadèmica de la Generalitat Valenciana destinada als llicenciats durant el curs acadèmic 2011-2012.

La seua investigació s’ha centrat en l’estudi dels tribunals supranacionals, la tutela de la propietat intel·lectual i la protecció dels drets a l’entorn digital, obtenint el Premi Manuel Broseta (2014) pel seu estudi sobre la tutela dels drets fonamentals en Europa i el Premi Antonio Delgado (2018) pel seu estudi sobre la tutela dels drets d’autor a Internet; així mateix, el dret processal penal europeu també s’inclou entre les seues línies de recerca actuals. Fruit del seu treball com a investigadora ha publicat dos monografies, així com capítols de llibre i articles en revistes especialitzades; a més, ha participat activament en congressos i en jornades tant nacionals com internacionals. Amb el propòsit de completar la seua recerca ha sigut beneficiària d’ajudes en concurrència competitiva que li han permès realitzar estades al Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law (en un total de quatre ocasions, la primera d’elles en virtut de la scholarship concedida per la pròpia institució) i en la Sorbonne Université de Paris. A més, ha participat en quatre projectes d’investigació, tres d’ells de finançament estatal i un de finançament autonòmic, sobre l’eficiència de la litigació massiva, les garanties del procés penal i la tutela dels drets a l’entorn digital.

En l’actualitat imparteix les assignatures de Processal Civil i de Processal Penal al Grau i dobles Graus en Dret. A més, és docent al Màster Universitari en Criminologia i Seguretat, al Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere, així com al Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus de la Universitat de València. Durant el curs 2014-2015 participà al Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP); en 2016 completà el postgrau International Legal English Diploma de la Universitat de València i des de l’any 2018 imparteix docència en anglès als grups d’Alt Rendiment (AR) de la Facultat de Dret. És membre del Projecte d’Innovació Docent consolidat Grupo Moot Court en la UV, participant com a entrenadora en competicions Moot i compartint la seua experiència en jornades d’innovació educativa. Així mateix, tant en 2019 com en 2021 ha sigut coordinadora de la Summer School for Young Researchers de la Facultat de Dret de la Universitat de València i des de març de 2020 és membre i coordinadora de la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia del derecho procesal en Inglés.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 18:00. DESPACHO 3C11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs