foto Agustin Llopis Gonzalez
AGUSTIN LLOPIS GONZALEZ
PDI Emerit/a Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44952
Asignatures impartides i modalitats docents
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34102 - FarmacoepidemiologiaTutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.