foto Lucia Martinez Garay
LUCIA MARTINEZ GARAY
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25231
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:00. DESPATX 4C02 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes