foto Elena Aitana Lopez-Almansa Beaus
ELENA AITANA LOPEZ-ALMANSA BEAUS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET INT. PÚB. I RELACIONS INTERNAC.
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:30. TUTORIAS 100% VIRTUALES
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:30. 100% VIRTUALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València