foto Manuel Lomas Cortes
MANUEL LOMAS CORTES
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: HISTÒRIA MODERNA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638) 64289
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DECANATO
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València