foto Inmaculada Lopez Frances
INMACULADA LOPEZ FRANCES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64828
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:30. DESPATX 410
Primer quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:30. DESPATX 410
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València