foto Maria Pilar Lopez Garcia
MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43624
Asignatures impartides i modalitats docents
33063 - Bioquímica clínicaLaboratori
34105 - Bioquímica clínica i patologia molecularSeminaris, Teoria, Tutories
43106 - Biotransformació i metabolisme de fàrmacs en l'organisme humàTreballs en grup, Teoria, Tutories
43107 - FarmacogenèticaTreballs en grup
43108 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.