foto Maria Pilar Lopez Garcia
MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43624