foto Luis Roca Perez
LUIS ROCA PEREZ
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44435
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 17:00 a 20:00. 3-08 FACULTAT DE FARMÀCIA
Anual
Dimecres de 18:00 a 20:00. 3-08 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs