foto Lucia Carbonell Jose
LUCIA CARBONELL JOSE
PDI-Col.laborador/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9639) 83150
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPATX 3.20 FIP
Primer quadrimestre
Divendres de 13:30 a 15:00. DESPATX 3.20 FIP
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:00. DESPATX 3.20 FIP
Segon quadrimestre
Dijous de 08:30 a 10:00. DESPATX 3.20 FIP
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València