foto Lucia Carbonell Jose
LUCIA CARBONELL JOSE
PDI-Col.laborador/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9639) 83150
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 11:30. CLINICA PODOLOGICA
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:30. DESPATX 3.20 FIP. CONCERTAR CITA VIA MAIL
Segon quadrimestre
Dijous de 08:30 a 10:00. DESPATX 3.20 FIP. CONCERTAR CITA VIA MAIL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València