foto Luis Arenas Llopis
LUIS ARENAS LLOPIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METAFÍSICA
Departament: Filosofia
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Av. de Blasco Ibáñez, 30 Despacho 505 46010 València, Valencia Tel. (+34) 9639-83973
96 3983973
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. ÀREA METAFÍSICA - DESPATX 505
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. ÀREA METAFÍSICA - DESPATX 505
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València