foto Luis Martinez Gil
LUIS MARTINEZ GIL
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
43296
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. FACULTAT BIOLOGIA, EDIF. A, 2.11.P2.023
Anual
Dimarts de 10:00 a 12:00. FACULTAT BIOLOGIA, EDIF. A, 2.11.P2.023
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Tesis, tesines i treballs