foto Luis del Romero Renau
LUIS DEL ROMERO RENAU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GEOGRAFIA HUMANA
Departament: Geografia
(9638) 64783
634512950
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum