foto Lucas Joaquin Puig Navarro
LUCAS JOAQUIN PUIG NAVARRO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dijous de 17:30 a 19:00. 1P01.
Segon quadrimestre
Dijous de 15:15 a 16:45. 1P01.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València