foto Lucia Martinez Martinez
LUCIA MARTINEZ MARTINEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28203
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. 1D05.
Primer quadrimestre
Divendres de 12:30 a 14:00. 1D05.
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. 1D05.
Segon quadrimestre
Divendres de 16:00 a 17:30. 1D05.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València