foto Lucia Teresa Hipolito Cubedo
LUCIA TERESA HIPOLITO CUBEDO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44914
Asignatures impartides i modalitats docents
34084 - Tecnologia farmacèutica IISeminaris, Aula Informàtica, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34093 - Legislació i deontologia farmacèuticaSeminaris, Teoria
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
40145 - Neurobiologia experimentalLaboratori, Teoria
43034 - Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiquesLaboratori, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.24
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.24
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València