foto Maria del Mar Bernabe Villodre
MARIA DEL MAR BERNABE VILLODRE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9639) 83180
Biografia

Titulada Superior en Pedagogia del Llenguatge i l'Educació Musical, Mestra especialista en Educació Musical, Mestra especialista en Pedagogia Terapèutica, Doctora en Teoria i Història de l'Educació

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:00. AULA M 04-05. FAC. DE FISIOTERÀPIA, CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:30. DESPATX 3.19 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9639) 83180
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:00. DESPATX 3.19 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9639) 83180
Segon quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:30. DESPATX 3.19 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9639) 83180
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València