foto Maria Elena Cobas Cobiella
MARIA ELENA COBAS COBIELLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
(9638) 28857