foto Maria Elena Cobas Cobiella
MARIA ELENA COBAS COBIELLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
(9638) 28857
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:00. DESPATX 2D-01
Primer quadrimestre
Dilluns de 19:00 a 21:00. DESPATX 2D-01
Segon quadrimestre
Dimecres de 18:30 a 21:30. DESPATX 2D-01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València