foto Maria Consuelo Pina Perez
MARIA CONSUELO PINA PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Línies d'activitat
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum