foto Maria Dolores Garcia Pastor
MARIA DOLORES GARCIA PASTOR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 64899
Asignatures impartides i modalitats docents
33663 - Didàctica de la llengua estrangera I: anglès - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33680 - Llengua estrangera per a mestres: anglès - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33680 - Llengua estrangera per a mestres: anglès - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària I - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària II - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària III - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primària - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTreball fi d'estudis
40514 - Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua anglesa - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
40561 - Pràcticum: Especialitat de llengua anglesa - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
42255 - Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesa - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
43475 - Mètodes d'investigació didàctica - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43481 - Metodologia de l'educació lingüística - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43482 - Investigació en educació lingüística - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43491 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 19:00. P1 03
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. P1 03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes