foto Maria Asuncion Hernandez Fernandez
MARIA ASUNCION HERNANDEZ FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9616) 25428