foto Maria Eugenia Infanzon Cases
MARIA EUGENIA INFANZON CASES
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
963864457 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX ASSOCIATS TERCERA PLANTA LABORATORIS
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX ASSOCIATS TERCERA PLANTA LABORATORIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València