foto Maria Jose Cano Cebrian
MARIA JOSE CANO CEBRIAN
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia Facultat de Farmàcia
(9635) 43328
Asignatures impartides i modalitats docents
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaSeminaris, Laboratori, Teoria
34082 - Tecnologia farmacèutica ILaboratori
34084 - Tecnologia farmacèutica IISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
40145 - Neurobiologia experimentalLaboratori, Teoria
43034 - Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiquesLaboratori, Teoria
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.21
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València