foto Manuel Albaladejo Vivero
MANUEL ALBALADEJO VIVERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA ANTIGA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
Facultad de Geografía e Historia Avenida Blasco Ibáñez, 28 Sexta planta 46010 Valencia
(9639) 83645
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Anual
Dijous de 11:00 a 12:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València