foto Manuel Lozano Relaño
MANUEL LOZANO RELAÑO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44237
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Textos del currículum