foto Jose Manuel Rodriguez Victoriano
JOSE MANUEL RODRIGUEZ VICTORIANO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Universidad de Valencia > > Departamento de Sociología y Antropología Social > > Avda. Tarongers, 4b > > 46021 Valencia >
(9638) 28474
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs