foto

Asignatures impartides i modalitats docents
44429 - Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i de la innovacióSeminaris
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.