foto Maria Perez Gonzalez
MARIA PEREZ GONZALEZ
Personal Fundacion General
Auxiliar en Suport Personal. UVdiscapacitat.FGUV Av. Blasco Ibáñez 21, 46010 València Facultat de Psicologia http://www.uv.es/uvdiscapacitat
(9639) 83836
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.