foto Miguel Angel Perez Benedito
MIGUEL ANGEL PEREZ BENEDITO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28270