foto Antonia Perez Marin
ANTONIA PEREZ MARIN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83392
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. N209
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 15:30. N209
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. N 209
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València