foto Antonia Perez Marin
ANTONIA PEREZ MARIN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83392
Asignatures impartides i modalitats docents
33319 - Psicopatologia - Grau en PsicologiaTeòric-Pràctic
33322 - Treball fi de grau en psicologia - Grau en PsicologiaTreball fi d'estudis
42324 - Cures de salut a les persones en situació de dependència - Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la DependènciaTeoria, Tutories
42328 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la DependènciaTreball fi d'estudis
42467 - Prevenció, diagnòstic i intervenció en drogodependències - Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en DrogodependènciesTeoria
42471 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en DrogodependènciesPrácticum
42472 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en DrogodependènciesTreball fi d'estudis
44102 - Psicologia de la mort i el dol - Màster Universitari en PsicogerontologiaTutories, Teòric-Pràctic
44114 - Pràctiques externes - Màster Universitari en PsicogerontologiaPrácticum
44115 - Treball fi de màster - Màster Universitari en PsicogerontologiaTreball fi d'estudis
44187 - Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTeòric-Pràctic
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTreball fi d'estudis
64847 - Teràpia Cognitiu-Conductual per a l'estrès, l'ansietat i la depressióTeoria
64848 - Estratègies actuals d'intervenció en psicoteràpia i psicologia clínicaTeoria
64980 - Teràpia Cognitiu-Conductual per a l'estrès, l'ansietat i la depressióTeoria
64981 - Estratègies actuals d'intervenció en psicoteràpia i psicologia clínicaTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. DESPATX N209 CONCERTAR CITA PRESENCIAL EMAIL A MARIAN.PEREZ@UV.ES
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 15:30. DESPATX N209 CONCERTAR CITA PRESENCIAL EMAIL A MARIAN.PEREZ@UV.ES
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX N209 CONCERTAR CITA PRESENCIAL EMAIL A MARIAN.PEREZ@UV.ES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València