foto Marc Montesinos Magraner
MARC MONTESINOS MAGRANER
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
662280653
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 11:00. 5A PLANTA, BLOC F, FACULTAT DE QUIMICA
Anual
Dimecres de 09:30 a 11:00. 5A PLANTA, BLOC F, FACULTAT DE QUIMICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València