foto Francisco Marco Pico
FRANCISCO MARCO PICO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
Despatx 3-20 Departament de Biologia Vegetal Facultat de Farmacia
(9635) 43780
Biografia

La meua carrera científica s'inicia després de la meua llicenciatura en Ciències Químiques en 1994 en la Universitat de València (UV). Vaig obtindre la meua tesi doctoral l'any 2000, sota la direcció del Dr. Pedro Carrasco en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UV, on vaig realitar estudis d'expressió gènica i generació de plantes transgèniques, aplicada a l'estudi de la implicació de la ruta de biosíntesi de poliamines en processos de desenvolupament i senescència en pésol i Arabidopsis thaliana. Posteriorment, em vaig incorporar a la Fundació Centre Estudis Ambientals del Mediterrani CEAM) com a col·laborador (1998-2003) i Investigador Junior (2004-2010) amb els Drs. Mº José Sanz i Vicente Calatayud on vaig realitzar treballs centrats en l'estudi de la resposta molecular de diferents cultius a l'estrés ambiental, concretament per nivells d'ozó troposfèric elevat. En concret, aquests estudis es van centrar a determinar les possibles bases moleculars de les diferències de sensibilitat enfront d'ozó que es donen entre diferents varietats de cultius d'interés mitjançant tècniques transcriptómiques, així com l'estudi dels seus sistemes antioxidants (enzimàtics i no enzimàtics). Més endavant, vaig retornar a la UV en el departament de Biologia Vegetal, primer com a Professor Ajudant Doctor (2010-2015), després com Professor Contractat Doctor (2015-2022) i desde 2022 com Professor Titular d'Universitat. Durant aquest període he participat en diversos projectes en col·laboració amb el Dr. Pedro Carrasco, així com els Drs. Antonio F Tiburcio (Universitat de Barcelona) i Oscar A Ruiz INTECH, Argentina), relacionats amb la implicació de poliamines en els mecanismes de resposta als canvis ambientals i l'estrés abiòtic. D'altra banda, amb els Drs. David Alabadí i Miguel Angel Blazquez IBMCP(CSIC-UPV), on vaig aportar el meu coneixement en tècniques d'anàlisis transcriptòmic en l'estudi de la interacció entre proteines DELLA i prefoldines en processos de desenvolupament i estrés en Arabidopsis. En els últims anys aquesta col·laboració també s'ha estés a l'estudi de la resposta de microalgues liquéniques enfront de l'estrés salí i osmòtic amb la Dra. Eva Barreno (UV) on he aportat la meua experiència tant en tècniques de Biologia Molecular i transcriptòmica.

En l'actualitat se m'han reconegut 2 Sexennis d'Investigació: 2002-2010, 2011-2017 (Ultima concessió. 1/1/2018). Els meus treballs s'han citat en un total de 1554 ocasions, amb un 'h-index' d'11 i una mitjana de 140 cites a l'any en el període 2017-2021. 11 de les meues publicacions estan situades en el Q1 de l'àrea "Plant Sciences".

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 13:00 a 14:00. 3-20 (FACULTAT FARMÀCIA)
Anual
Divendres de 12:00 a 14:00. 3-20 (FACULTAT FARMÀCIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Participacions a Congressos
Projectes