foto Reyes Benlloch Ortiz
REYES BENLLOCH ORTIZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
Despacho 3-22 Departament de Biologia Vegetal Facultad de Farmacia (9635) 44084
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 16:00. DESPACHO 3.22 (DEP. BIOLOGIA VEGETAL-FAC. FARMACIA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 16:00. DESPACHO 3.22 (DEP. BIOLOGIA VEGETAL-FAC. FARMACIA)
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.