foto Marta Garcia Carrion
MARTA GARCIA CARRION
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638) 64874