foto Marta Garcia Carrion
MARTA GARCIA CARRION
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638) 64874
Biografia

Marta García Carrión és Doctora en Història i professora titular en el Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. La seua investigació s'ha centrat en l'anàlisi del paper del cinema en els processos de construcció de la identitat nacional i les identitats regionals a l'Espanya de la primera meitat del s. XX. Ha realitzat estades com a investigadora convidada en centres com la London School of Economics, la Université Paris IV–Sorbona, la Université Paris 8-Saint Denis i l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia a Roma. És autora de tres monografies:Sin cinematografía no hay nación. Drama e identidad nacional en la obra de Florián Rey (Inst. Fernando el Católico, 2007),  Por un cine patrio. Cultura cinematográfica y nacionalismo español (Publicaciones Universidad de Valencia, 2013) y  La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians (Afers, 2015). Així mateix, ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, així com un important volum de capítols en obres col·lectives. Recentment la seua investigació s'ha centrat especialment en l'estudi dels imaginaris de feminitat en el món del cinema a Espanya i és investigadora principal dels projectes Género y nación. De la literatura popular a la ficción televisiva en la España contemporánea (CIAICO/2021/234, finançat per la Generalitat Valenciana) junto con Ferran Archilés, i Heroínas, castizas y modernas. Modelos de feminidad nacional y cultura de masas (1898-1930) (PID2021-128388NA-I00, inançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa), amb Xavier Andreu.

https://genereinacio.hismod.uv.es/ca/inici/

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València