foto Marta Garcia Carrion
MARTA GARCIA CARRION
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638) 64874
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València