foto Maria Cervera Vallterra
MARIA CERVERA VALLTERRA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET INT. PÚB. I RELACIONS INTERNAC.
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
Departamento de Derecho Internacional Avinguda dels Tarongers s/n 46022 Valencia Despacho 3B11
(9638) 28749
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:30. DESPACHO 3B11
Primer quadrimestre
Divendres de 11:30 a 12:30. DESPACHO 3B11
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPACHO 3A11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València