foto Marcela Isabel Jabbaz Churba
MARCELA ISABEL JABBAZ CHURBA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Facultat Ciències Socials Despatx 4D1 Av. Tarongers 4b 46022 València
(9638) 28521
Biografia

MARCELA JABBAZ CHURBA, Doctora en Sociologia i Professora Titular en la Universitat de València on imparteix docència en estudis de grau i en el Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat. Vicedegana d’Igualtat, Cultura i Participació de la Facultat de Ciències Socials en la Universitat de València. Ha sigut investigadora del Consell d'Investigacions Científiques i Tecnològiques de l'Argentina. Va dirigir i va participar d'investigacions nacionals i internacionals. Experta en polítiques públiques i estudis de gènere. Les seues últimes publicacions es relacionen amb bretxes de gènere: salarial i de cures; estereotips de gènere en les eleccions juvenils de professions i ocupacions; polítiques i plans d'igualtat; metodologies d'investigació. Al llarg de la seua trajectòria ha combinat la vida acadèmica amb un compromís social, participant de diverses entitats socials i professionals. També, exercint la consultoria i la transferència de coneixements a través de la formació de funcionariat i persones d'ONG.

Jabbaz Churba, Marcela y Díaz Martínez, Capitolina (2020). Menores en disputa. Custodia, régimen de visitas y patria potestad en la Comunidad Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanc.

Jabbaz Churba, Marcela; Samper-Gras, Teresa y Díaz Martínez, Capitolina (2019). La brecha salarial de género en las instituciones científicas. Estudio de caso.  Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, 80, 1-27.

Marcela Jabbaz Churba; Juan Antonio Rodríguez del Pino y Nina Navaja Pertegás (eds) (2019). Miradas de género: Una sociología sin barreras, cerraduras ni cerrojos. Barcelona: Icaria.

Marcela Jabbaz Churba (ed.) (2019). Gender perceptions and conditioning in the life and career aspirations of young people. The case of Valencia. DG Justice, EU, “Free to Choose” JUST/2015/RGENAG/ROLE/9717

Marcela Jabbaz Churba (2019). La desigualdad de género y el mercado de trabajo. En Ariño, Antonio et. al, La sociedad valenciana en transformación (1975-2025). Universitat de Valencia PUV.

Marcela Jabbaz Churba (2018). Cap a un model de construcció de la interculturalitat al territori comarcal. Ensenyaments d'un procés a l'Horta Sud de València. En Moncusi, Albert et. al. (eds.). Barris i ciutats en clau pluricultural. Construcció del conflicte, experiències veïnals i gestió institucional. Valencia: Neopatria.

Teresa Samper-Gras, Ana Sánchez; Marcela Jabbaz y Capitolina Díaz (2018). Guía para la inclusión de la perspectiva de género en la investigación científica. En Discusiones sobre investigación y epistemología de género en la ciencia y la tecnología. Universidad de Costa Rica

Capitolina Díaz y Marcela Jabbaz (2017). El feminicidio. Un fenómeno global y máxima expresión de la discriminación de las mujeres. En Alfrancio Ferreira Dias Elza Ferreira Santos Maria Helena Santana Cruz (coords). Gênero e sexualidades: entre invenções e desarticulaçõe. Sao Paulo: Editora IFS

Marcela Jabbaz Churba y Capitolina Díaz Martínez (2017). La implementación de políticas de igualdad de género en las administraciones públicas. Madrid: Tirant Lo Blanch

Sánchez; Ana; Samper-Gras; Teresa; Jabbaz; Marcela; Díaz; Capitolina (2017). An open path for gender equality inresearch: When women scientists question the state of science and the institutions embrace the criticism. Mètode Annual Review, 7, 97-103.

Sánchez, Ana; Samper-Gras, Teresa; Jabbaz; Marcela; Díaz; Capitolina (2016). El camí obert per a la igualtat de gènere en la recerca. Quan les científiques qüestionen l´estat de la ciència i les institucions incorporen la crítica. Mètode - Revista de la Universitat de València, 91, 49 – 55.

Jabbaz; Marcela; Samper; Teresa (2015). Aprendiendo a investigar en el grado de RRLL y RRHH: Un estudio sobre la precarización de jóvenes y mujeres en el comercio. Lan Harremanak, 391 – 409.

JABBAZ, M. “La variedad de políticas de servicios sociales municipales: articulación institucional y comunitaria”, en Revista Española de Sociología nº 22, 2014

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 19:30. 4D01
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. 4D01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València