foto Jose Heliodoro Marco Salvador
JOSE HELIODORO MARCO SALVADOR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 19:00. N 301 FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València