foto Tomas Martinez Gimenez
TOMAS MARTINEZ GIMENEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Despacho F122. Dept. Psicología Evolutiva y de la Educación.Universitat de València.Av. Blasco Ibañez Nº 21.46010 Valencia. Tutorías: Miércoles de 11:30 a 13:00. Despacho F122. Facultad de Psicología Viernes de 9:30 a 11:00. Despacho D2-05. Facultad de Magisterio.
(9638) 64709
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:30. DESPATX F122. FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Primer quadrimestre
Divendres de 12:30 a 14:00. DESPATX D02.05. FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPATX F122 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes