foto Josep Martinez Centelles
JOSEP MARTINEZ CENTELLES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ANÀLISI MATEMÀTICA
Departament: Anàlisi Matemàtica
Despacho 2.05
43937
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:30 a 12:45. DESPACHO 2.05 DPTO. ANALISIS MATEMATICO (EDIFICIO JERONI MUÑOZ)
Anual
Dijous de 12:00 a 12:45. DESPACHO 2.05 DPTO. ANALISIS MATEMATICO (EDIFICIO JERONI MUÑOZ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València