foto Sergio Maruenda Bataller
SERGIO MARUENDA BATALLER
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ANGLESA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
Vice-Dean for Undergraduate Studies Faculty of Philology, Translation and Communication Erasmus+ Coordinator - English Studies Sergio.Maruenda@uv.es IULMA/Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Avda. Blasco Ibañez 32-6 46010 Valencia Tlf. 96.398.35.83 GENTEXT Research Group: http://gentext.blogs.uv.es
(9639) 83583
Biografia

Sergio Maruenda-Bataller és Professor Titular de Llengua i Lingüística Angleses en el Departament de Filologia Anglesa i Alemanya i l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA) en la Universitat de València. El seu interès investigador es centra en la pragmàtica cognitiva i social, l'interfície entre la Lingüística de Corpus i l'Análisi Crítica del Discurs (especialment prosòdia semàntica i discursiva en la negociació del significat lèxic) i la Traducció.

En l'actualitat és membre del grup de recerca GENTEXT, des del qual treballa en l'anàlisi discursiva de textos socio-ideològics en els mitjans digitals. Recentment ha estat co-autor amb el Dr. José Santaemilia d'articles sobre pràctiques designatives i negociació del significat al discurs periodístic (Mouton de Gruyter, 2013) i sobre la representació lingüística de la violència de gènere a la premsa britànica i espanyola contemporània (Journal of Language Aggression and Conflict, 2014). En 2016 (John Benjamins) va publicar un capítol de llibre sobre els valors informatius a notícies sobre violència contra les dones des de la perspectiva del discurs persuasiu. Dins d'aquest projecte, el Dr. Maruenda també ha estat co-autor de materials didàctics amb perspectiva de gènere per a ensenyament secundari i educació superior per a l'avaluació de competències transversals.

Pel que fa la la traducció, el Dr. Maruenda ha estat co-editor en 2017 d'un volum sobre la dimensió institucional de la traducció especialitzada en Espanya (RESLA, John Benjamins) i ha estat co-autor de dos manuals per a estudiants de traducció: An Introduction to Translation Practice (PUV, 2012) i Introducción a la Traducción Jurídica Inglés-Español: Textos y Ejercicios (Tirant lo Blanch, 2018). Ha presentat nombrosos treballs a congressos sobre pedagogia de la traducció mitjançant Aprenentatge per Projectes (PBL) i l'ensenyament de la llengua anglesa per a traductors. Pel que fa a l'ensenyament de la traducció, en l'actualitat treballa en l'aplicació a classe de programes de cooperació per a col·laborar amb ONG amb necessitats de traducció i interpretació. Ha col·laborat també en la traducció de materials educatius per a ONG.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:00. DEGANAT FFTIC
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DEGANAT FFTIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs