foto Maria Luz Sanfeliu Gimeno
MARIA LUZ SANFELIU GIMENO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Despacho 304
(9638) 64838
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 304 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València