foto Miguel Angel Serrano Rosa
MIGUEL ANGEL SERRANO ROSA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
(9639) 83456
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPATX N-401 PREVIA CITA POR EMAIL Y PODRÁN SER POR VIDEOCONFERENCIA (MASERRAR@UV.ES)
Segon quadrimestre
Dijous de 08:30 a 11:30. DESPATX N401 SE HARÁN PREVIA CITA POR EMAIL Y PODRÁN SER POR VIDEOCONFERENCIA(MASERRAR@UV.ES)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València