foto Miguel Angel Serrano Rosa
MIGUEL ANGEL SERRANO ROSA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
(9639) 83456
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 12:00. DESPATX N401 FACULTAT DE PSICOLOGIA
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX N401 SE RUEGA MANDAR CORREO ELECTRÓNICO (M.ANGEL.SERRANO@UV.ES)PARA CONCERTAR CITA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València