foto Maria Teresa Donato Martin
MARIA TERESA DONATO MARTIN
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9638) 64134
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 08:00 a 11:00. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dijous de 08:00 a 11:00. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València