foto Maria del Pilar Vila Donat
MARIA DEL PILAR VILA DONAT
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Biografia

********************************
Dra. Pilar Vila-Donat
Professora Ajudant Doctor 
Àrea de Toxicologia 
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Universitat de València

********************************
e-mail: pilar.vila@uv.es
ORCID ID:0000-0002-1496-3508
Resarcher ID:ABF-8008-2020
Scopus Author ID:56431158100
********************************


CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT

Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la
Universitat de València per a les finalitats pròpies
de la institució. El seu contingut es considera
confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho
exigisca, no se’n permet la reproducció o distribució
sense autorització expressa. Si heu rebut indegudament
el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al
remitent i que l’elimineu. En el lloc web
institucional de la Universitat de València podeu
consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de
privacitat pel que fa a l'enviament de correu
electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq,
http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol
incidència relacionada


 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 11:00 a 14:00. DESPATX 1-64 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València