foto Rafael Fernandez Maximiano
RAFAEL FERNANDEZ MAXIMIANO
PDI-Col.laborador/A
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
(9616) 25371
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 11:00. DESPATX 4.04 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25371
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs