foto Rafael Fernandez Maximiano
RAFAEL FERNANDEZ MAXIMIANO
PDI-Col.laborador/A
Especialista Pau
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9616) 25371
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes