foto M. Carmen Cebrian Pazos
M. CARMEN CEBRIAN PAZOS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:45 a 18:15. 1D09
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:15 a 10:45. AULARIO DE EDUCACIÓN SOCIAL EN BLASCO IBÁÑEZ.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València